เวลาเปิด-ปิด อังคาร ถึง วันอาทิตย์ เวลา 8.30-16.30 น. วันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดให้บริการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปิดบริการชั่วคราว

ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564
สำนักหอสมุดกลาง
ปิดบริการชั่วคราว
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ยังไม่คลี่คลาย ทางสำนักหอสมุดกลาง
มีบริการ E-Book E-Journal และ Link ที่น่าสนใจรอคุณเปิดอ่าน

การคืนหนังสือล่าช้า

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยสมาชิกที่ยืมหนังสือจากห้องสมุดไปก่อนหน้า นั้นสามารถคืนหนังสือได้หลังจากที่ห้องสมุดกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง
โดยไม่เสียค่าปรับจากการคืนหนังสือล่าช้าในช่วงเวลาดังกล่าว

ระเบียบสำนักหอสมุดกลางในวิถีแบบ New Normal

มาตรการการดูแลความปลอดภัยจากโควิด -19 ของนักศึกษาที่มาใช้บริการภายในสำนักหอสมุดกลาง ต้องเว้นระยะห่างทางสังคม social distancing เพื่อป้องกันความแออัด ในการเข้าใช้พื้นที่

สำนักหอสมุดกลาง จึงต้องจำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการในแต่ละรอบ ให้ไม่เกินรอบละ 50 คน  
โดยจะแบ่งออกเป็น 3 ช่วงเวลา เพื่อทำความสะอาดพื้นที่ และเตรียมพร้อมสำหรับรอบต่อไป
รอบที่ 1 เวลา 08.30 - 10.30 น.
เวลา 10.30 - 11.00 น. ปิดทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ
รอบที่ 2 เวลา 11.00 - 13.30 น.
เวลา 13.30 - 14.00 น. ปิดทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ
รอบที่ 3 เวลา 14.00 - 16.00 น.
เวลา 16.00 - 16.30 น. ปิดทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ

  • ผู้เข้าใช้บริการสำนักหอสมุดกลางต้องสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการรับเชื้อและการแพร่กระจายเชื้อตลอดเวลาที่เข้าใช้บริการ

  • คัดกรองผู้เข้าใช้บริการสำนักหอสมุดกลางด้วยกล้องอินฟราเรด เพื่อวัดอุณหภูมิ

  • ผู้เข้าใช้บริการสำนักหอสมุดกลางล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บริเวณทางเข้าห้องสมุด

  • ผู้เข้าใช้บริการสำนักหอสมุดกลางในแต่ละรอบ จำกัดจำนวนไม่เกินรอบละ 50 คน

  • บริการห้องอ่าน สำนักหอสมุดกลางได้จัดรูปแบบการจัดที่นั่ง ให้มีระยะห่างอย่างเหมาะสมเป็นไปตามมาตรการ social Distancing

  • บริการห้องเกมส์ PlayStation จำกัด 1 เครื่อง / 1 คน เท่านั้น

  • บริการห้องดูภาพยนตร์ Netflix จำกัด 1 เครื่อง / 1 คน เท่านั้น

  • ห้ามนำอาหารเข้ารับประทานโดยเด็ดขาดเพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโรคของห้องสมุด

ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการทุกท่าน ปฏิบัติตาม เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด


สำนักหอสมุดกลางงดให้บริการ
กรณีพบผู้ใช้บริการไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค
เช่น ไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หรือมีอาการป่วยจากการคัดกรองก่อนเข้าใช้บริการ

สำนักหอสมุดกลาง มีบริการ E-Book E-Journal และ Link ที่น่าสนใจรอคุณเปิดอ่าน

ได้ที่ http://library.sau.ac.th/

บริการของห้องสมุด

จำนวนการให้บริการ ยืม-คืน หนังสือ

นักศึกษาปริญญาตรี

5 เล่ม

ระยะเวลา 7 วัน

นักศึกษาปริญญาโท

7 เล่ม

ระยะเวลา 14 วัน


บุคลากรมหาวิทยาลัย

10 เล่ม

1 ภาคการศึกษา