ติดต่อเรา
.....................................................................................................................................
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
19/1 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 
โทรศัพท์ 0-2807-4500 ต่อ 370 
e-mail: libsau@sau.ac.th.....................................................................................................................................