บุคลากร

ผู้อำนวยการ | สำนักงานผู้อำนวยการ | แผนกเทคนิค | แผนกบริการ


นายเชิดศักดิ์  สลักคำ
ตำแหน่ง 
บรรณารักษ์  
แผนกเทคนิค
email: churdsaks@sau.ac.th
โทรศัพท์: 370
นางณิชาภัทร์  อมรจุติ
ตำแหน่ง 
บรรณารักษ์  
แผนกเทคนิค
email: nichaphata@sau.ac.th
โทรศัพท์: 370
นางพรพรรณ์  เอี่ยมกล่ำ
ตำแหน่ง 
บรรณารักษ์  
แผนกเทคนิค
email: pornpani@sau.ac.th
โทรศัพท์: 370
นางเอมอร ผู้เลื่องลือ
ตำแหน่ง 
เจ้าหน้าที่
แผนกเทคนิค
email: ameornp@sau.ac.th
โทรศัพท์: 370

นางรัตนาภรณ์ บุญเรืองรอด
ตำแหน่ง 
เจ้าหน้าที่
แผนกเทคนิค
email: rattanapornb@sau.ac.th
โทรศัพท์: 370